Djurum för veterinärer

Vi frigör tid och resurser.

Som vår samarbetspartner kan du vara trygg med att vi tar hand om alla delar, före, under och efter djurkremeringen.

Vi finns tillgängliga för både dig och din kund, och frigör tid och resurser genom hela kedjan. Vi hämtar djuret på din klinik. Varje djur hanteras enskilt under hela processen och ugnen rengörs noggrant mellan varje kremeringstillfälle. Vi levererar urnan med askan tillbaka till kliniken. Djurägaren kan även välja att hämta urnan direkt hos oss om det underlättar för er.

Du är varmt välkommen besöka vår hållbara kremeringsanläggning för att få inblick i, och förståelse för processen och hur vi jobbar med hållbarhet.

➜ Vi förenklar processen för dig som veterinär
➜ Vi är själva djurägare
➜ Hållbarhet är en hjärtefråga för oss
➜ Vi är en trygg och pålitlig partner genom hela kedjan

 • Bokning av djurkremering

  Genom en enkel och säker registrering skapar du en onlinebokning i vårt system. Djuret får en egen unik märkning, ett Djurum-ID, som följer med i hela kedjan, från bokning till återtag.

 • Transport till Djurum

  Vi hämtar upp djuret på veterinärkliniken i specialanpassade kylbilar. Vi har valt att köra miljöklassade fordon av högsta miljöklass: EUR 6.2. Vi har regelbundna hämtningar.

 • Kremering

  Djurkremering hos Djurum sker helt fossilfritt. Vi samarbetar med Jönköping Energi och den energi som genereras återvinns och blir fjärrvärme. Alla djur kremeras i egen kammare vid återtag av aska.

 • Återtag av aska

  Djurägarna väljer själv om de vill hämta urnan med askan på veterinärkliniken eller hos oss.

Djurums hållbarhetsarbete

Vår anläggning är helt fossilfri och vi säkerställer att all värme återvinns och blir ny energi. Våra kremeringsugnar eldas med RME-biobränsle vilket gör processen till en naturlig del av livets kretslopp.

Läs mer

Hör gärna av dig

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att höra hur vi kan frigöra tid och resurser i din arbetsvardag.

Läs mer

 

Logga in på vår veterinärportal

Hela vårt flöde är digitalt och hanteras via vår veterinärsportal. Som avtalskund får du inloggning och kan enkelt hantera dina bokningar direkt på webben. Kontakta oss för avtalsförslag.

Logga in