Vår miljöprofil

En naturlig del av livet

Djur och natur är en del av vår vardag. Vi bor på en gård i Jönköping där våra djur betar fritt i gröna omgivningar. Vår verksamhet präglas starkt av att vi är djurmänniskor – och miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Tillsammans med oss kan du vara trygg med att både ditt djur och vår planet hanteras med varsam hand.

En kremeringsprocess förbrukar mycket energi. Vi säkerställer att ingen värme går till spillo utan att allt återvinns och blir till fjärrvärme. Vår anläggning är helt fossilfri och våra ugnar värms upp med RME, biodiesel som inte tillför något koldioxid till atmosfären. Detta skiljer oss från många andra krematorier i Sverige idag då de flesta fortfarande drivs på fossila bränslen, till största delen butangas, som direkt bidrar till växthuseffekten. Och många äldre anläggningar värmer upp sina ugnar med diesel.

“Vi återvinner all den värme som produceras och levererar den till det lokala fjärrvärmenätet. Vi är det enda djurkrematoriet i Sverige som gör det.”

Vad är RME?

RME står för rapsmetylseter – biobränsle av raps. Rapsblomman binder koldioxid som redan finns i atmosfären, så när vi eldar med rapsolja släpper vi tillbaka lika mycket som bundits från början – det blir ett nollsummespel.

En kremering av hund eller katt förbrukar 5-10 liter diesel eller 4-7 kg butangas – eller i vårt fall, 5-10 liter rapsolja – men till skillnad från de som använder butangas eller diesel, ökar vi alltså inte mängden koldioxid i atmosfären.

Räkneexempel

Genom vår hållbara djurkremeringsprocess återvinner vi 800 kilowatt i timmen. Det är lika mycket som förbrukningen för ca 300 medelstora villor, inklusive varmvatten, för fyra vuxna per hushåll.