Pressrum

Vi tror på en långsiktighet.

Djurum är Sveriges modernaste anläggning för djurkremering av sällskapsdjur på Stigamo industriområde utanför Jönköping. Anläggningen är kopplad till Jönköping Energis fjärrvärmesystem och bidrar med värme till övriga fastigheter på området. Kremeringsugnarna drivs med fossilfritt bränsle, RME. Vi säkerställer att ingen värme går till spillo utan återvinns och blir till fjärrvärme.

Ladda ner pressmaterial från Djurum

Pressmeddelande

Word-fil – Ladda ner

Pressklipp

2020-08-28 Nu kan ditt hus värmas upp av döda djur

2020-03-10 SVT Han bygger Jönköping läns första djurkrematorium

 

Vi skapar nya perspektiv på djurkremering

Vår anläggning är helt fossilfri och vi säkerställer att all värme återvinns och blir ny energi. Våra ugnar eldas med RME-biobränsle vilket gör processen till en naturlig del av livets kretslopp.

Läs om vårt hållbarhetsarbete